Askerpiloten «Alle kan spille i Asker» 

Gratis instrumenter og styrket musikkundervisningen i og rett etter skoletid på skolene i Asker 
 

Prosjektet «Alle kan spille i Asker» startet på Jansløkka skole i 2017. Innovative ideer ble videreutviklet til EC-Play sitt unike digitale undervisningsverktøy for samspill i musikk hvor hele klassen uavhengig av forutsetninger og nivå kunne spille sammen i et klasseband på mange ulike instrumenter – og det med kun 1 lærerressurs.  

 

Opplegget har vagt internasjonal oppmerksomhet og oppfyller kravene i den nye lærerplanen, Fagfornyelsen, svært godt, da spesielt med tanke på livsmestring, folkehelse, demokrati, medborgerskap og tverrfaglig læring. Samtidig gir dette en fantastisk mulighet for lavterskel musikkaktiviteter for alle etter skoletid.  

 

FUG Asker ønsker nå i samarbeid med EC-Play å gi muligheten til alle skoler i Asker å ta EC-Play i bruk på sin skole, men vi ser at mangel på instrumenter ute på skolene er en flaskehals. Vi har derfor nå tatt grep. 

GRATIS INSTRUMENTER 
Vi prøver nå ut en ny modell der alle skolene i Asker får gratis instrumenter om de blir en såkalt EC-Play skole.  Dette betyr at skolene setter musikkrommet til disposisjon for EC-Play aktiviteter etter skoletid slik at vi kan organisere spillegrupper der. Vi vil da komplettere musikkrommet med instrumenter slik at vi har alt vi trenger for en god musikkundervisning med EC-Play både i skoletiden og etter skoletid.  

Vi har tro på at dette vil gi et stort løft for musikkundervisningen i Askerskolen. Målet er at alle lærer seg å spille minst ett instrument. Erfaringene fra de skolene i Asker som allerede har startet opp er ubeskrivelige, men du kan jo se hva de sier selv i denne filmen 

VIKTIGE DATOER

25. mars: Informasjonsmøte for alle FAU-representantene i Asker-skolen 
 

8. april: Informasjonsmøte nr 2 for alle FAU-representantene i Asker-skolen  
 

15. april: Frist for å melde interesse for å være med i prosjektet 
 

10. mai: Frist for å registrere instrumentbehov, spillerom og spillegrupper 
 

20. mai: Informasjonsmøte for alle foresatte i Askerskolen om EC-Play 
 

1. juni: Påmelding til Afterschool med oppstart i august på hver enkelt skole 
 

Uke 25/26/31/32: Music Summer Camp og Teacher training 
 

Skolestart: Levering av instrumenter og oppstart av EC-Play ute på skolene 
 

MELD DIN INTERESSE INNEN 15.APRIL 
De som er interessert i å få i gang EC-Play aktiviteter på sin skole og å få gratis instrumenter og styrket musikkundervisning kan 
registrere seg her